ما توانستیم
دستاوردهای علمی،نظامی،تحقیقاتی جوانان ایرانی

مجموعه شبیه سازی آموزشی سوانح دریایی برای کنترل و مدیریت بحرانهای ناشی از حوادث دریایی در کشتی ها و سکوهای نفتی توسط محقق ایرانی طراحی و ساخته شد.

ناخدا  "روزبه نخستین" افزود : در این طرح، مجموعه های شبیه ساز فرار از هلی کوپتر هنگام سقوط در دریا، شبیه ساز توفان با نیروی 3 الی 4 قدرت دریایی، دود ساز، باد و باران ساز، شبیه ساز کمک آموزشی هشدار دهنده آتش نشانی برای کنترل و مدیریت بحران های ناشی از حوادث دریایی در کشتی ها و سکوهای  نفتی طراحی و ساخته شد.

نخستین افزود:  سیستم هشدار دهنده آتش نشانی علاوه بر سکوهای نفتی، کشتیها، کشتیهای نفتکش و کانتینری قابل استفاده در کارخانجات، ادارات و اماکن حساس است.

به گفته وی سیستم هشدار دهنده آتش نشانی علاوه بر گاز CO2 با آب، فوم و پودر خشک کار می کند.شبیه ساز هلیکوپتر

مجری طرح ادامه داد: در کنار این سیستم، شبیه ساز کشتی "جنرال کارگو"، جرثقیل "دریک" و قسمت جلوی کشتی طراحی و ساخته شد که دانشجویان با کار بر روی این سیمولاتورها نحوه تخلیه و بارگیری و لنگر اندازی در کشتیهای تجاری و نظامی را فرا می گیرند.

وی همچنین به سیمولاتور هلی کوپتر اشاره کرد و گفت: کلیه خلبانان و تکنسینها به طور اجباری یکسری دوره آموزشی را در خارج از کشور طی کنند که با طراحی و ساخت این شبیه ساز حدود 5/7 میلیون دلار صرفه جویی ارزی در کشور می شود.شبیه ساز آتش نشانی

مجری طرح با اشاره به اینکه دانشجویان با تمرین با این شبیه ساز با نحوه امداد و نجات در زمان سقوط هلی کوپتر در آبها آشنا می شوند، تاکید کزد: سیمولاتور توفان ساز و دود ساز از دیگر اجزای این مجموعه است و دانشجویان با هدایت کاپیتان، نحوه امداد و نجات در دریا در موقعیتهای  شب و روز در هنگام آتش سوزی در دریا با ایجاد اتاق دود را فرا می گیرند.دستگاه طوفان ساز

نخستین اظهار داشت: این مجموعه آمورشی با هدف ایجاد آمادگی بیشتر خلبانان، کمک خلبانان، مهندسان پرواز، دریانوردان و کارکنان سکوهای نفتی و آشنا کردن آنها برای مقابله با شرایط نامناسب مانند غرق شدن و آتش سوزی در دریا ساخته شد.

وی با بیان اینکه این طرح در بیست و یکمین جشنواره بین المللی خوارزمی حائز رتبه دوم ابتکار شده است، خاطرنشان کرد: این مجموعه اموزشی در اختیار کشور انگلستان و بعضی از کشورهای اروپایی قرار دارد و نمونه ساخته شده در کشور در خاورمیانه بی نظیر است.

مجری طرح هزینه ساخت این مجموعه را 370 تا 450 میلیون تومان ذکر کرد که نسبت به نوع خارجی آن بسیار ارزانتر است. 

وی با بیان اینکه این مجموعه با هزینه شخصی ساخته شده است، ادامه داد: متاسفانه در حالی که تجاری سازی این طرح درگیر بروکراسی های موجود شده است اما می تواند ابزار مناسبی برای آموزش آتش نشانان باشد.ارسال توسط مخترع

اسلایدر